สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

Fake Check

สามารถตรวจสอบข้อมูลหลอกลวงได้ที่นี่
* ขณะนี้ระบบได้ปิดการลงทะเบียนรับ Blue Tick เรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามการรับลงทะเบียนในรอบถัดไปอีกครั้งในเพจ NCSA Thailand
คำแนะนำในการใส่ข้อมูล
1. สามารถกรอกได้ทั้งแบบมี http/https หรือไม่มีก็ได้ ตัวอย่างเช่น spam888.cc หรือ http://spam888.cc
2. ข้อมูลที่กรอกเข้ามาสามารถส่งได้ทั้ง Link หรือ Domain ได้ตัวอย่างเช่น hack.spam888.co.th หรือ hack.spam888.co.th/regis/account
3. ข้อมูลที่กรอกหากเว้นวรรค จะเป็นการเพิ่ม Link ที่ต้องการค้นหาและตรวจสอบได้
4. สามารถตรวจสอบ Link พร้อมกันได้มากสุด 3 Link ตัวอย่างเช่น fakecheck_1@gmail.com fakecheck_2@gmail.com fakecheck_3@gmail.com